پنجشنبه 28 دي 1396 _ 30 ربيع الثاني 1439 _ 18 ژانویه 2018
 
  • تصویر1
 
  عکس روز
 
 
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 15 شهريور 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 20 مرداد 1395
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 18 شهريور 1395 تا جمعه 19 شهريور 1395
برگزار کننده:دانشکده علوم پزشکی مراغه
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 15 شهريور 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 20 مرداد 1395
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 18 شهريور 1395 تا جمعه 19 شهريور 1395
برگزار کننده:دانشکده علوم پزشکی مراغه